Bán xe bánh mì chả cá ở Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam

Xe bánh mì chả cá
Xe bánh mì chả cá

Tại tỉnh Bình Thuận chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi và các huyện Bắc Bình, Đức Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Phú Quý, Tánh Linh, Tuy Phong.

Tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các phường Bình Hưng, Đức Long, Đức Nghĩa, Đức Thắng, Hàm Tiến, Hưng Long, Lạc Đạo, Mũi Né, Phú Hài, Phú Tài, Phú Thủy, Phú Trinh, Thanh Hải, Xuân An và các xã Phong Nẫm, Thiện Nghiệp, Tiến Lợi, Tiến Thành.

Tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các phường Phước Hội, Phước Lộc, Tân Thiện, Tân An, Bình Tân và các xã Tân Phước, Tân Tiến, Tân Hải, Tân Bình.

Tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Chợ Lầu, thị trấn Lương Sơn và các xã Bình An, Bình Tân, Hải Ninh, Hòa Thắng, Hồng Phong, Hồng Thái, Phan Điền, Phan Hiệp, Phan Hòa, Phan Lâm, Phan Rí Thành, Phan Sơn, Phan Thanh, Phan Tiến, Sông Bình, Sông Lũy.

Tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Võ Xu, thị trấn Đức Tài và các xã Đa Kai, Đông Hà, Đức Chính, Đức Hạnh, Đức Tín, Mê Pu, Nam Chính, Sùng Nhơn, Tân Hà, Trà Tân, Vũ Hòa.

Tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Tân Nghĩa, thị trấn Tân Minh và các xã Sơn Mỹ, Sông Phan, Tân Đức, Tân Hà, Tân Phúc, Tân Thắng, Tân Xuân, Thắng Hải.

Tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Ma Lâm, thị trấn Phú Long và các xã Đa Mi, Đông Giang, Đông Tiến, Hàm Chính, Hàm Đức, Hàm Hiệp, Hàm Liêm, Hàm Phú, Hàm Thắng, Hàm Trí, Hồng Liêm, Hồng Sơn, La Dạ, Thuận Hòa, Thuận Minh.

Tại huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Hàm Thuận Nam và các xã Hàm Cần, Hàm Cường, Hàm Kiệm, Hàm Minh, Hàm Mỹ, Hàm Thạnh, Mương Mán, Mỹ Thạnh, Tân Lập, Tân Thành, Tân Thuận, Thuận Quý.

Tại huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các xã Long Hải, Ngũ Phụng Tam Thanh.

Tại huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Lạc Tánh và các xã Bắc Ruộng, Đồng Kho, Đức Bình, Đức Phú, Đức Tân, Đức Thuận, Gia An, Gia Huynh, Huy Khiêm, La Ngâu, Măng Tố, Nghị Đức, Suối Kiết.

Tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Liên Hương, thị trấn Phan Rí Cửa và các xã Bình Thạnh, Chí Công, Hòa Minh, Hòa Phú, Phan Dũng, Phong Phú, Phú Lạc, Phước Thể, Vĩnh Hảo, Vĩnh Tân.

Tại tỉnh Ninh Thuận chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thành phố Phan Rang – Tháp Chàm và các huyện Bác Ái, Ninh Hải, Ninh Phước, Ninh Sơn, Thuận Bắc, Thuận Nam.

Tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các phường Bảo An, Đài Sơn, Đạo Long, Đô Vinh, Đông Hải, Kinh Dinh, Mĩ Bình, Mĩ Đông, Mĩ Hải, Mĩ Hương, Phủ Hà, Phước Mĩ, Tấn Tài, Thanh Sơn, Văn Hải và các xã Thành Hải.

Tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các xã Phước Bình, Phước Đại, Phước Chính, Phước Hòa, Phước Tân, Phước Thắng, Phước Thành, Phước Tiến, Phước Trung.

Tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Khánh Hải và các xã Hộ Hải, Nhơn Hải, Phương Hải, Tân Hải, Thanh Hải, Tri Hải, Vĩnh Hải, Xuân Hải.

Tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Phước Dân và các xã An Hải, Phước Hải, Phước Hậu, Phước Hữu, Phước Sơn, Phước Thái, Phước Thuận, Phước Vinh.

Tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Tân Sơn và các xã Hòa Sơn, Lâm Sơn, Lương Sơn, Ma Nới, Mỹ Sơn, Nhơn Sơn, Quảng Sơn.

Tại huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các xã Bắc Phong, Bắc Sơn, Công Hải, Lợi Hải, Phước Chiến, Phước Kháng.

Tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các xã Cà Ná, Nhị Hà, Phước Diêm, Phước Dinh, Phước Hà, Phước Minh, Phước Nam, Phước Ninh.

Tại tỉnh Khánh Hòa chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa và các huyện Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam Lâm, Trường Sa.

Tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các phường Lộc Thọ, Ngọc Hiệp, Phước Hải, Phước Hòa, Phước Long, Phước Tân, Phước Tiến, Phương Sài, Phương Sơn, Tân Lập, Vạn Thắng, Vạn Thạnh, Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa, Vĩnh Phước, Vĩnh Trường, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Thọ, Xương Huân và các xã Phước Đồng, Vĩnh Phương, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trung, Vĩnh Thái, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Lương.

Tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các phường Ba Ngòi, Cam Lộc, Cam Lợi, Cam Linh, Cam Thuận, Cam Phú, Cam Phúc Bắc, Cam Phúc Nam, Cam Nghĩa và các xã Cam Bình, Cam Lập, Cam Phước Đông, Cam Thành Nam, Cam Thịnh Đông, Cam Thịnh Tây.

Tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các phường Ninh Đa, Ninh Diêm, Ninh Giang, Ninh Hà, Ninh Hải, Ninh Hiệp, Ninh Thủy và các xã Ninh An, Ninh Bình, Ninh Đông, Ninh Hưng, Ninh Ích, Ninh Lộc, Ninh Phú, Ninh Phụng, Ninh Phước, Ninh Quang, Ninh Sim, Ninh Sơn, Ninh Tân, Ninh Tây, Ninh Thân, Ninh Thọ, Ninh Thượng, Ninh Trung, Ninh Vân, Ninh Xuân.

Tại huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Vạn Giã và các xã Đại Lãnh, Vạn Bình, Vạn Hưng, Vạn Khánh, Vạn Long, Vạn Lương, Vạn Phú, Vạn Phước, Vạn Thắng, Vạn Thạnh, Vạn Thọ, Xuân Sơn. 

Tại huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Diên Khánh và các xã Diên An, Diên Bình, Diên Điền, Diên Đồng, Diên Hòa, Diên Lạc, Diên Lâm, Diên Lộc, Diên Phú, Diên Phước, Diên Sơn, Diên Tân, Diên Thạnh, Diên Thọ, Diên Toàn, Diên Xuân, Suối Hiệp, Suối Tiên.

Tại huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Khánh Vĩnh và các xã Khánh Hiệp, Khánh Bình, Khánh Trung, Khánh Đông, Khánh Thượng, Khánh Nam, Sông Cầu, Giang Ly, Cầu Bà, Liên Sang, Khánh Thành, Khánh Phú, Sơn Thái.

Tại huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Tô Hạp và các xã Ba Cụm Bắc, Ba Cụm Nam, Sơn Bình, Sơn Hiệp, Sơn Lâm, Sơn Trung, Thành Sơn.

Tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Cam Đức và các xã Cam An Bắc, Cam An Nam, Cam Hải Đông, Cam Hải Tây, Cam Hiệp Bắc, Cam Hiệp Nam, Cam Hòa, Cam Phước Tây, Cam Tân, Cam Thành Bắc, Sơn Tân, Suối Cát, Suối Tân.

Tại huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Trường Sa và các xã Sinh Tồn, Song Tử Tây.

Tại tỉnh Phú Yên chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu và các huyện Đông Hòa, Đồng Xuân, Phú Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Tuy An.

Tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Phú Đông, Phú Lâm, Phú Thạnh và các xã An Phú, Bình Kiến, Bình Ngọc, Hòa Kiến.

Tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các phường Xuân Đài, Xuân Phú, Xuân Thành, Xuân Yên và các xã Xuân Bình, Xuân Cảnh, Xuân Hải, Xuân Hòa, Xuân Lâm, Xuân Lộc, Xuân Phương, Xuân Thịnh, Xuân Thọ 1, Xuân Thọ 2.

Tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Hòa Vinh, Hòa Hiệp Trung và các xã Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam, Hòa Tâm, Hòa Tân Đông, Hòa Thành, Hòa Xuân Đông, Hòa Xuân Nam, Hòa Xuân Tây.

Tại huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn La Hai và các xã Đa Lộc, Phú Mỡ, Xuân Lãnh, Xuân Long, Xuân Phước, Xuân Quang 1, Xuân Quang 2, Xuân Quang 3, Xuân Sơn Nam, Xuân Sơn Bắc.

Tại huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Phú Hòa và các xã Hòa An, Hòa Định Đông, Hòa Định Tây, Hòa Hội, Hòa Quang Bắc, Hòa Quang Nam, Hòa Thắng, Hòa Trị.

Tại huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Củng Sơn và các xã Cà Lúi, Ea Chà Rang, Krông Pa, Phước Tân, Sơn Định, Sơn Hà, Sơn Hội, Sơn Long, Sơn Nguyên, Sơn Phước, Sơn Xuân, Suối Bạc, Suối Trai.

Tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Hai Riêng và các xã Đức Bình Đông, Đức Bình Tây, Ea Bá, Ea Bar, Ea Bia, Ea Lâm, Ea Ly, Ea Trol, Sơn Giang, Sông Hinh.

Tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Phú Thứ và các xã Hòa Bình 1, Hòa Đồng, Hòa Mỹ Đông, Hòa Mỹ Tây, Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Tân Tây, Hòa Thịnh, Sơn Thành Đông, Sơn Thành Tây.

Tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Chí Thạnh và các xã An Cư, An Chấn, An Dân, An Định, An Hải, An Hiệp, An Hòa, An Lĩnh, An Mỹ, An Nghiệp, An Ninh Đông, An Ninh Tây, An Thạch, An Thọ, An Xuân.

Tại tỉnh Bình Định chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và các huyện An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phú Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn, Tuy Phước, Vân Canh, Vĩnh Thạnh.

Tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các phường Bùi Thị Xuân, Đống Đa, Hải Cảng, Ghềnh Ráng, Lê Hồng Phong, Lê Lợi, Lý Thường Kiệt, Ngô Mây, Nguyễn Văn Cừ, Nhơn Bình, Nhơn Phú, Quang Trung, Thị Nại, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Trần Quang Diệu và các xã Nhơn Châu, Nhơn Hải, Nhơn Hội, Nhơn Lý, Phước Mỹ.

Tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các phường Bình Định, Đập Đá, Nhơn Hòa, Nhơn Hưng, Nhơn Thành và các xã Nhơn An, Nhơn Hạnh, Nhơn Hậu, Nhơn Khánh, Nhơn Lộc, Nhơn Mỹ, Nhơn Phong, Nhơn Phúc, Nhơn Tân, Nhơn Thọ.

Tại huyện An Lão, tỉnh Bình Định chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn An Lão và các xã An Dũng, An Hòa, An Hưng, An Nghĩa, An Quang, An Tân, An Toàn, An Trung, An Vinh.

Tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Tăng Bạt Hổ và các xã Ân Đức, Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây, Ân Hữu, Ân Mỹ, Ân Nghĩa, Ân Phong, Ân Sơn, Ân Thạnh, Ân Tín, Ân Tường Đông, Ân Tường Tây, Bok Tới, Dak Mang.

Tại huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Bồng Sơn, thị trấn Tam Quan và các xã Hoài Châu, Hoài Châu Bắc, Hoài Đức, Hoài Hải, Hoài Hảo, Hoài Hương, Hoài Mỹ, Hoài Phú, Hoài Sơn, Hoài Tân, Hoài Thanh, Hoài Thanh Tây, Hoài Xuân, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam.

Tại huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Ngô Mây và các xã Cát Chánh, Cát Hải, Cát Hanh, Cát Hiệp, Cát Hưng, Cát Khánh, Cát Lâm, Cát Minh, Cát Nhơn, Cát Sơn, Cát Tài, Cát Tân, Cát Thắng, Cát Thành, Cát Tiến, Cát Trinh, Cát Tường.

Tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Phù Mỹ, thị trấn Bình Dương và các xã Mỹ An, Mỹ Cát, Mỹ Chánh, Mỹ Chánh Tây, Mỹ Châu, Mỹ Đức, Mỹ Hiệp, Mỹ Hòa, Mỹ Lộc, Mỹ Lợi, Mỹ Phong, Mỹ Quang, Mỹ Tài, Mỹ Thắng, Mỹ Thành, Mỹ Thọ, Mỹ Trinh.

Tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Phong Phú và các xã Bình Hòa, Bình Nghi, Bình Thành, Bình Tường, Bình Tân, Bình Thuận, Tây An, Tây Bình, Tây Giang, Tây Phú, Tây Thuận, Tây Vinh, Tây Xuân, Vĩnh An. 

Tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Tuy Phước, thị trấn Diêu Trì và các xã Phước An, Phước Hiệp, Phước Hòa, Phước Hưng, Phước Lộc, Phước Nghĩa, Phước Quang, Phước Sơn, Phước Thắng, Phước Thành, Phước Thuận.

Tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Vân Canh và các xã Canh Hiển, Canh Hiệp, Canh Hòa, Canh Liên, Canh Thuận, Canh Vinh.

Tại huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Vĩnh Thạnh và các xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Hòa, Vĩnh Kim, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thuận. 

Tại tỉnh Quảng Ngãi chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thành phố Quảng Ngãi và các huyện Ba Tơ, Bình Sơn, Đức Phổ, Lý Sơn, Minh Long, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Tây Trà, Trà Bồng, Tư Nghĩa.

Tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các phường Nguyễn Nghiêm, Trần Hưng Đạo, Chánh Lộ, Trần Phú, Nghĩa Lộ, Nghĩa Chánh, Quảng Phú, Lê Hồng Phong, Trương Quang Trọng và các xã Nghĩa Dũng, Nghĩa Dõng, Nghĩa Hà, Nghĩa Phú, Nghĩa An, Tịnh Ấn Tây, Tịnh Ấn Đông, Tịnh Long, Tịnh An, Tịnh Châu, Tịnh Khê, Tịnh Thiện, Tịnh Hòa, Tịnh Kỳ.

Tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Ba Tơ và các xã Ba Bích, Ba Chùa, Ba Cung, Ba Điền, Ba Dinh, Ba Động, Ba Giang, Ba Khâm, Ba Lế, Ba Liên, Ba Nam, Ba Ngạc, Ba Thành, Ba Tiêu, Ba Tô, Ba Trang, Ba Vì, Ba Vinh, Ba Xa.

Tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Châu Ổ và các xã Bình An, Bình Chánh, Bình Châu, Bình Chương, Bình Đông, Bình Dương, Bình Hải, Bình Hiệp, Bình Hòa, Bình Khương, Bình Long, Bình Minh, Bình Mỹ, Bình Nguyên, Bình Phú, Bình Phước, Bình Tân, Bình Thanh Đông, Bình Thanh Tây, Bình Thạnh, Bình Thới, Bình Thuận, Bình Trị, Bình Trung.

Tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Đức Phổ và các xã Phổ An, Phổ Châu, Phổ Cường, Phổ Hòa, Phổ Khánh, Phổ Minh, Phổ Nhơn, Phổ Ninh, Phổ Phong, Phổ Quang, Phổ Thạnh, Phổ Thuận, Phổ Văn, Phổ Vinh.

Tại huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các xã An Bình, An Hải, An Vĩnh.

Tại huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các xã Long Hiệp, Long Mai, Long Sơn, Thanh An, Long Môn.

Tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Mộ Đức và các xã Đức Chánh, Đức Hiệp, Đức Hòa, Đức Lân, Đức Lợi, Đức Minh, Đức Nhuận, Đức Phong, Đức Phú, Đức Tân, Đức Thắng, Đức Thạnh.

Tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Chợ Chùa và các xã Hành Đức, Hành Dũng, Hành Minh, Hành Nhân, Hành Phước, Hành Thiện, Hành Thịnh, Hành Thuận, Hành Tín Đông, Hành Tín Tây, Hành Trung.

Tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Di Lăng và các xã Sơn Ba, Sơn Bao, Sơn Cao, Sơn Giang, Sơn Hạ, Sơn Hải, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Nham, Sơn Thành, Sơn Thượng, Sơn Thủy, Sơn Trung.

Tại huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các xã Sơn Bua, Sơn Dung, Sơn Lập, Sơn Liên, Sơn Long, Sơn Màu, Sơn Mùa, Sơn Tân, Sơn Tinh.

Tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các xã Tịnh Giang, Tịnh Đông, Tịnh Minh, Tịnh Bắc, Tịnh Hiệp, Tịnh Trà, Tịnh Bình, Tịnh Thọ, Tịnh Sơn, Tịnh Hà, Tịnh Phong.

Tại huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các xã Trà Khê, Trà Lãnh, Trà Nham, Trà Phong, Trà Quân, Trà Thanh, Trà Thọ, Trà Trung, Trà Xinh.

Tại huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Trà Xuân và các xã Trà Bình, Trà Bùi, Trà Giang, Trà Hiệp, Trà Lâm, Trà Phú, Trà Sơn, Trà Tân, Trà Thủy.

Tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn La Hà, thị trấn Sông Vệ và các xã Nghĩa Điền, Nghĩa Hiệp, Nghĩa Hòa, Nghĩa Kỳ, Nghĩa Lâm, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Phương, Nghĩa Sơn, Nghĩa Thắng, Nghĩa Thọ, Nghĩa Thuận, Nghĩa Thương, Nghĩa Trung.

Tại tỉnh Quảng Nam chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn và các huyện Bắc Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, Phú Ninh, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Thăng Bình, Tiên Phước.

Tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quang Nam chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các phường An Mỹ, An Phú, An Sơn, An Xuân, Hòa Hương, Hòa Thuận, Phước Hòa, Tân Thạnh, Trường Xuân và các xã Tam Ngọc, Tam Phú, Tam Thăng, Tam Thanh.

Tại thành phố Hội An, tỉnh Quang Nam chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các phường Cẩm An, Cẩm Châu, Cẩm Nam, Cẩm Phô, Cửa Đại, Minh An, Sơn Phong, Tân An, Thanh Hà và các xã Cẩm Hà, Cẩm Kim, Cẩm Thanh, Tân Hiệp.

Tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quang Nam chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các phường Điện An, Điện Dương, Điện Nam Bắc, Điện Nam Đông, Điện Nam Trung, Điện Ngọc, Vĩnh Điện và các xã Điện Hòa, Điện Hồng, Điện Minh, Điện Phong, Điện Phước, Điện Phương, Điện Quang, Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Nam, Điện Thắng Trung, Điện Thọ, Điện Tiến, Điện Trung.

Tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quang Nam chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Trà My và các xã Trà Bui, Trà Đốc, Trà Đông, Trà Dương, Trà Giác, Trà Giang, Trà Giáp, Trà Ka, Trà Kót, Trà Nú, Trà Sơn, Trà Tân.

Tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quang Nam chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Ái Nghĩa và các xã Đại An, Đại Chánh, Đại Cường, Đại Đồng, Đại Hiệp, Đại Hòa, Đại Hồng, Đại Hưng, Đại Lãnh, Đại Minh, Đại Nghĩa, Đại Phong, Đại Quang, Đại Sơn, Đại Tân, Đại Thắng, Đại Thạnh.

Tại huyện Đông Giang, tỉnh Quang Nam chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Prao và các xã A Rooi, A Ting, Ba, Jơ Ngây, Ka Dăng, Mà Cooih, Sông Kôn, Tà Lu, Tư, Za Hung.

Tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quang Nam chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Nam Phước và các xã Duy Châu, Duy Hải, Duy Hòa, Duy Nghĩa, Duy Phú, Duy Phước, Duy Sơn, Duy Tân, Duy Thành, Duy Thu, Duy Trinh, Duy Trung, Duy Vinh.

Tại huyện Hiệp Đức, tỉnh Quang Nam chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Tân An và các xã Bình Lâm, Bình Sơn, Hiệp Hòa, Hiệp Thuận, Phước Gia, Phước Trà, Quế Bình, Quế Lưu, Quế Thọ, Sông Trà, Thăng Phước.

Tại huyện Nam Giang, tỉnh Quang Nam chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Thạnh Mỹ và các xã Cà Dy, Chà Vàl, Chơ Chun, Đắk Pree, Đắk Pring, Đắk Tôi, La Dêê, La Êê, Tà Bhing, Tà Pơơ, Zuôih.

Tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quang Nam chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các xã Trà Cang, Trà Don, Trà Dơn, Trà Leng, Trà Linh, Trà Mai, Trà Nam, Trà Tập, Trà Vân, Trà Vinh.

Tại huyện Nông Sơn, tỉnh Quang Nam chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các xã Phước Ninh, Quế Lâm, Quế Lộc, Quế Ninh, Quế Phước, Quế Trung, Sơn Viên.

Tại huyện Núi Thành, tỉnh Quang Nam chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Núi Thành và các xã Tam Anh Bắc, Tam Anh Nam, Tam Giang, Tam Hải, Tam Hiệp, Tam Hòa, Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây, Tam Nghĩa, Tam Quang, Tam Sơn, Tam Thạnh, Tam Tiến, Tam Trà, Tam Xuân 1, Tam Xuân 2.

Tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quang Nam chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Phú Thịnh và các xã Tam An, Tam Đại, Tam Dân, Tam Đàn, Tam Lãnh, Tam Lộc, Tam Phước, Tam Thái, Tam Thành, Tam Vinh.

Tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quang Nam chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Khâm Đức và các xã Phước Chánh, Phước Công, Phước Đức, Phước Hiệp, Phước Hòa, Phước Kim, Phước Lộc, Phước Mỹ, Phước Năng, Phước Thành, Phước Xuân.

Tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quang Nam chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Đông Phú và các xã Hương An, Phú Thọ, Quế An, Quế Châu, Quế Cường, Quế Hiệp, Quế Long, Quế Minh, Quế Phong, Quế Phú, Quế Thuận, Quế Xuân 1, Quế Xuân 2.

Tại huyện Tây Giang, tỉnh Quang Nam chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các xã A Nông, A Tiêng, A Vương, A Xan, Bha Lê, Ch’ơm, Dang, Ga Ri, Lăng, Tr’Hy.

Tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quang Nam chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Hà Lam và các xã Bình An, Bình Chánh, Bình Đào, Bình Định Bắc, Bình Định Nam, Bình Dương, Bình Giang, Bình Hải, Bình Lãnh, Bình Minh, Bình Nam, Bình Nguyên, Bình Phú, Bình Phục, Bình Quế, Bình Quý, Bình Sa, Bình Trị, Bình Triều, Bình Trung, Bình Tú.

Tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quang Nam chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Tiên Kỳ và các xã Tiên An, Tiên Cẩm, Tiên Cảnh, Tiên Châu, Tiên Hà, Tiên Hiệp, Tiên Lãnh, Tiên Lập, Tiên Lộc, Tiên Mỹ, Tiên Ngọc, Tiên Phong, Tiên Sơn, Tiên Thọ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÃY ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN CỦA BẠN

(Vui lòng nhập đẩy đủ tên và email của bạn trước khi gửi bình luận)


*