Bán xe bánh mì chả cá ở Cao Bằng, Hà Nam, Hà Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc

Xe bánh mì chả cá
Xe bánh mì chả cá

Tại tỉnh Cao Bằng chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thành phố Cao Bằng và các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, Hà Quảng, Hòa An, Nguyên Bình, Phục Hòa, Quảng Uyên, Thạch An, Thông Nông, Trà Lĩnh, Trùng Khánh.

Tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các phường Đề Thám, Duyệt Trung, Hòa Chung, Hợp Giang, Ngọc Xuân, Sông Bằng, Sông Hiến, Tân Giang và các xã Chu Trinh, Hưng Đạo, Vĩnh Quang.

Tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Bảo Lạc và các xã Bảo Toàn, Cô Ba, Cốc Pàng, Đình Phùng, Hồng An, Hồng Trị, Hưng Đạo, Hưng Thịnh, Huy Giáp, Khánh Xuân, Kim Cúc, Phan Thanh, Sơn Lập, Sơn Lộ, Thượng Hà, Xuân Trường.

Tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Pác Miầu và các xã Đức Hạnh, Lý Bôn, Mông Ân, Nam Cao, Nam Quang, Quảng Lâm, Tân Việt, Thạch Lâm, Thái Học, Thái Sơn, Vĩnh Phong, Vĩnh Quang, Yên Thổ.

Tại huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Thanh Nhật và các xã An Lạc, Cô Ngân, Đức Quang, Đồng Loan, Kim Loan, Lý Quốc, Minh Long, Quang Long, Thái Đức, Thắng Lợi, Thị Hoa, Việt Chu, Vinh Quý.

Tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Xuân Hòa và các xã Cải Viên, Đào Ngạn, Hạ Thôn, Hồng Sỹ, Kéo Yên, Lũng Nặm, Mã Ba, Nà Sác, Nội Thôn, Phù Ngọc, Quý Quân, Sóc Hà, Sỹ Hai, Thượng Thôn, Tổng Cọt, Trường Hà, Vân An, Vần Dính. 

Tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Nước Hai và các xã Bạch Đằng, Bế Triều, Bình Dương, Bình Long, Công Trừng, Đại Tiến, Dân Chủ, Đức Long, Đức Xuân, Hà Trì, Hoàng Tung, Hồng Nam, Hồng Việt, Lê Chung, Nam Tuấn, Ngũ Lão, Nguyễn Huệ, Quang Trung, Trưng Vương, Trương Lương.

Tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Nguyên Bình, thị trấn Tĩnh Túc và các xã Bắc Hợp, Ca Thành, Hoa Thám, Hưng Đạo, Lang Môn, Mai Long, Minh Tâm, Minh Thanh, Phan Thanh, Quang Thành, Tam Kim, Thịnh Vượng, Thái Học, Thành Công, Thể dục, Triệu Nguyên, Vũ Nông, Yên Lạc.

Tại huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Tà Lùng, thị trấn Hòa Thuận và các xã Cách Linh, Đại Sơn, Hồng Đại, Lương Thiện, Mỹ Hưng, Tiên Thành, Triệu Ẩu.

Tại huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Quảng Uyên và các xã Bình Lăng, Cai Bộ, Chí Thảo, Đoài Khôn, Độc Lập, Hạnh Phúc, Hoàng Hải, Hồng Định, Hồng Quang, Ngọc Động, Phi Hải, Phúc Sen, Quảng Hưng, Quốc Dân, Quốc Phong, Tự Do.

Tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Đông Khê và các xã Canh Tân, Danh Sỹ, Đức Long, Đức Thông, Đức Xuân, Kim Đồng, Lê Lai, Lê Lợi, Minh Khai, Quang Trọng, Thái Cường, Thị Ngân, Thụy Hùng, Trọng Con, Vân Trình.

Tại huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Thông Nông và các xã Bình Lãng, Cần Nông, Cần Yên, Đa Thông, Lương Can, Lương Thông, Ngọc Động, Thanh Long, Vị Quang, Yên Sơn.

Tại huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Hùng Quốc và các xã Cao Chương, Cô Mười, Lưu Ngọc, Quang Hán, Quang Trung, Quang Vinh, Quốc Toản, Tri Phương, Xuân Nội.

Tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Trùng Khánh và các xã Cảnh Tiên, Cao Thăng, Chí Viễn, Đàm Thủy, Đình Minh, Đình Phong, Đoài Côn, Đức Hồng, Khâm Thành, Lăng Hiếu, Lăng Yên, Ngọc Chung, Ngọc Côn, Ngọc Khê, Phong Châu, Phong Nậm, Thân Giáp, Thông Huề, Trung Phúc.

Tại tỉnh Hà Nam chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thành phố Phủ Lý, các huyện Bình Lục, Duy Tiên, Kim Bảng, Lý Nhân, Thanh Liêm.

Tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các phường Châu Sơn, Hai Bà Trưng, Lam Hạ, Lê Hồng Phong, Liêm Chính, Lương Khánh Thiện, Minh Khai, Quang Trung, Thanh Châu, Thanh Tuyền, Trần Hưng Đạo và các xã Đinh Xá, Kim Bình, Liêm Chung, Liêm Tiết, Liêm Tuyền, Phù Vân, Tiên Hải, Tiên Hiệp, Tiên Tân, Trịnh Xá.

Tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Bình Mỹ và các xã An Đổ, An Lão, An Mỹ, An Ninh, An Nội, Bình Nghĩa, Bồ Đề, Bối Cầu, Đồn Xá, Đồng Du, Hưng Công, La Sơn, Mỹ Thọ, Ngọc Lũ, Tiêu Động, Tràng An, Trung Lương, Vũ Bản.

Tại huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Hòa Mạc, thị trấn Đồng Văn và các xã Bạch Thượng, Châu Giang, Châu Sơn, Chuyên Ngoại, Đọi Sơn, Duy Hải, Duy Minh, Hoàng Đông, Mộc Bắc, Mộc Nam, Tiên Ngoại, Tiên Nội, Tiền Phong, Trác Văn, Yên Bắc, Yên Nam.

Tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Quế, thị trấn Ba Sao và các xã Đại Cương, Đồng Hóa, Hoàng Tây, Khả Phong, Lê Hồ, Liên Sơn, Ngọc Sơn, Nguyễn Úy, Nhật Tân, Nhật Tựu, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thi Sơn, Thụy Lôi, Tượng Lĩnh, Văn Xá.

Tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Vĩnh Trụ và các xã Bắc Lý, Chân Lý, Chính Lý, Công Lý, Đạo Lý, Đồng Lý, Đức Lý, Hòa Hậu, Hợp Lý, Nguyên Lý, Nhân Bình, Nhân Chính, Nhân Đạo, Nhân Mỹ, Nhân Hưng, Nhân Khang, Nhân Nghĩa, Nhân Thịnh, Phú Phúc, Tiến Thắng, Văn Lý, Xuân Khê.

Tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Kiện Khê và các xã Liêm Cần, Liêm Phong, Liêm Sơn, Liêm Thuận, Liêm Túc, Thanh Bình, Thanh Hà, Thanh Hải, Thanh Hương, Thanh Lưu, Thanh Nghị, Thanh Nguyên, Thanh Phong, Thanh Tâm, Thanh Tân, Thanh Thủy.

Tại tỉnh Hà Giang chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thành phố Hà Giang và các huyện Bắc Mê, Bắc Quang, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Quang Bình, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh.

Tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các phường Minh Khai, Ngọc Hà, Nguyễn Trãi, Quang Trung, Trần Phú và các xã Ngọc Đường, Phương Độ, Phương Thiện.

Tại huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Yên Phú và các xã Đường Âm, Đường Hồng, Giáp Trung, Lạc Nông, Minh Ngọc, Minh Sơn, Phiêng Luông, Phú Nam, Thượng Tân, Yên Cường, Yên Định, Yên Phong.

Tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Việt Quang, thị trấn Vĩnh Tuy và các xã Bằng Hành, Đồng Tâm, Đông Thành, Đồng Tiến, Đồng Yên, Đức Xuân, Hùng An, Hữu Sản, Kim Ngọc, Liên Hiệp, Quang Minh, Tân Lập, Tân Quang, Tân Thành, Thượng Bình, Tiên Kiều, Việt Hồng, Việt Vinh, Vĩnh Hảo, Vĩnh Phúc, Vô Điếm.

Tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Đồng Văn, thị trấn Phó Bảng và các xã Hố Quáng Phìn, Lũng Cú, Lũng Phìn, Lũng Táo, Lũng Thầu, Má Lé, Phố Cáo, Phố Là, Xả Phìn, Sảng Tủng, Sính Lủng, Sủng Là, Sủng Trái, Tả Lủng, Tả Phìn, Thài Phìn Tủng, Vần Chải.

Tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Vinh Quang và các xã Bản Luốc, Bản Máy, Bản Nhùng, Bản Péo, Bản Phùng, Chiến Phố, Đản Ván, Hồ Thầu, Nam Sơn, Nàng Đôn, Nậm Dịch, Nậm Khòa, Nậm Ty, Ngàm Đăng Vài, Pố Lồ, Pờ Ly Ngài, Sán Xả Hồ, Tả Sử Choóng, Tân Tiến, Thàng Tín, Thèn Chu Phìn, Thông Nguyên, Tụ Nhân, Túng Sán.

Tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Mèo Vạc và các xã Cán Chủ Phìn, Giàng Chu Phìn, Khâu Vai, Lũng Chinh, Lũng Pù, Nậm Ban, Niêm Sơn, Niêm Tòng, Pả Vi, Pải Lủng, Sơn Vĩ, Sủng Máng, Sủng Trà, Tả Lủng, Tát Ngà, Thượng Phùng, Xín Cái.

Tại huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Tam Sơn và các xã Bát Đại Sơn, Cán Tỷ, Cao Mã Pờ, Đông Hà, Lùng Tám, Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Quyết Tiến, Tả Ván, Thái An, Thanh Vân, Quản Bạ, Tùng Vài.

Tại huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Yên Bình và các xã Bản Rịa, Bằng Lang, Hương Sơn, Nà Khương, Tân Bắc, Tân Nam, Tân Trịnh, Tiên Nguyên, Tiên Yên, Vĩ Thượng, Xuân Giang, Xuân Minh, Yên Hà, Yên Thành.

Tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Vị Xuyên, thị trấn Nông Trường Việt Lâm và cá xã Bạch Ngọc, Cao Bồ, Đạo Đức, Kim Linh, Kim Thạch, Lao Chải, Linh Hồ, Minh Tân, Ngọc Linh, Ngọc Minh, Phong Quang, Phú Linh, Phương Tiến, Quảng Ngần, Thanh Đức, Thanh Thủy, Thuận Hòa, Thượng Sơn, Trung Thành, Tùng Bá, Việt Lâm, Xín Chải.

Tại huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Cốc Pài và các xã Bản Díu, Bản Ngò, Chế Là, Chí Cà, Cốc Rế, Khuôn Lùng, Nà Chì, Nậm Dẩn, Nàn Ma, Nàn Xỉn, Ngán Chiên, Pà Vầy Sủ, Quảng Nguyên, Tả Nhìu, Thèn Phàng, Thu Tà, Trung Thịnh, Xín Mần.

Tại huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Yên Minh và các xã Bạch Đích, Đông Minh, Du Già, Du Tiến, Đường Thượng, Hữu Vinh, Lao Và Chải, Lũng Hồ, Mậu Duệ, Mậu Long, Na Khê, Ngam La, Ngọc Long, Phú Lũng, Sủng Thài, Sủng Tráng, Thắng Mố.

Tại tỉnh Hải Dương chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh và các huyện Bình Giang, Cẩm Giàng, Gia Lộc, Kim Thành, Kinh Môn, Nam Sách, Ninh Giang, Thanh Hà, Thanh Miện, Tứ Kỳ.

Tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các phường Ái Quốc, Bình Hàn, Cẩm Thượng, Hải Tân, Lê Thanh Nghị, Ngọc Châu, Nguyễn Trãi, Nhị Châu, Phạm Ngũ Lão, Quang Trung, Tân Bình, Thạch Khôi, Thanh Bình, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Tứ Minh, Việt Hòa và các xã An Châu, Nam Đồng, Tân Hưng, Thượng Đạt.

Tại thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các phường Bến Tắm, Chí Minh, Cộng Hòa, Hoàng Tân, Phả Lại, Sao Đỏ, Thái Học, Văn An và các xã An Lạc, Bắc An, Cổ Thành, Đồng Lạc, Hoàng Hoa Thám, Hoàng Tiến, Hưng Đạo, Kênh Giang, Lê Lợi, Nhân Huệ, Tân Dân, Văn Đức.

Tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Kẻ Sặt và các xã Bình Minh, Bình Xuyên, Cổ Bì, Hồng Khê, Hùng Thắng, Hưng Thịnh, Long Xuyên, Nhân quyền, Tân Hồng, Tân Việt, Thái Dương, Thái Học, Thái Hòa, Thúc Kháng, Tráng Liệt, Vĩnh Hồng, Vĩnh Tuy.

Tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Cẩm Giàng, thị trấn Lai Cách và các xã Cao An, Cẩm Điền, Cẩm Định, Cẩm Đoài, Cẩm Đông, Cẩm Hoàng, Cẩm Hưng, Cẩm Phúc, Cẩm Sơn, Cẩm Văn, Cẩm Vũ, Đức Chính, Kim Giang, Lương Điền, Ngọc Liên, Tân Trường, Thạch Lỗi.

Tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Gia Lộc và các xã Đoàn Thượng, Đồng Quang, Đức Xương, Gia Hòa, Gia Khánh, Gia Lương, Gia Tân, Gia Xuyên, Hoàng Diệu, Hồng Hưng, Lê Lợi, Liên Hồng, Nhật Tân, Phạm Trấn, Phương Hưng, Quang Minh, Tân Tiến, Thống Kênh, Thống Nhất, Toàn Thắng, Trùng Khánh, Yết Kiêu.

Tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Phú Thái và các xã Bình Dân, Cẩm La, Cổ Dũng, Cộng Hòa, Đại Đức, Đồng Gia, Kim Anh, Kim Đính, Kim Khê, Kim Lương, Kim Tân, Kim Xuyên, Lai Vu, Liên Hòa, Ngũ Phúc, Phúc Thành A, Tam Kỳ, Thượng Vũ, Tuấn Hưng, Việt Hưng.

Tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Kinh Môn, thị trấn Minh Tân, thị trấn Phú Thứ và các xã An Phụ, An Sinh, Bạch Đằng, Duy Tân, Hiến Thành,Hiệp An,Hiệp Hòa, Hiệp Sơn, Hoành Sơn, Lạc Long, Lê Ninh, Long Xuyên, Minh Hòa, Phạm Mệnh, Phúc Thành B, Quang Trung, Tân Dân, Thái Sơn, Thái Thịnh, Thăng Long, Thất Hùng, Thượng Quận.

Tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Nam Sách và các xã An Bình, An Lâm, An Sơn, Cộng Hòa, Đồng Lạc, Hiệp Cát, Hồng Phong, Hợp Tiến, Minh Tân, Nam Chính, Nam Hồng, Nam Hưng, Nam Tân, Nam Trung, Phú Điền, Quốc Tuấn, Thái Tân, Thanh Quang.

Tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Ninh Giang và các xã An Đức, Đồng Tâm, Đông Xuyên, Hiệp Lực, Hoàng Hanh, Hồng Dụ, Hồng Đức, Hồng Phong, Hồng Phúc, Hồng Thái, Hưng Long, Hưng Thái, Kiến Quốc, Nghĩa An, Ninh Hải, Ninh Hòa, Ninh Thành, Quang Hưng, Quyết Thắng, Tân Hương, Tân Phong, Tân Quang, Ứng Hòe, Văn Giang, Văn Hội, Vạn Phúc, Vĩnh Hòa.

Tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Thanh Hà và các xã An Lương, Cẩm Chế, Hồng Lạc, Hợp Đức, Liên Mạc, Phượng Hoàng, Quyết Thắng, Tân An, Tân Việt, Thanh An, Thanh Bính, Thanh Cường, Thanh Hải, Thanh Hồng, Thanh Khê, Thanh Lang, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thanh Xá, Thanh Xuân, Tiền Tiến, Trường Thành, Việt Hồng, Vĩnh Lập.

Tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Thanh Miện và các xã Cao Thắng, Chi Lăng Bắc, Chi Lăng Nam, Diên Hồng, Đoàn Kết, Đoàn Tùng, Hồng Quang, Hùng Sơn, Lam Sơn, Lê Hồng, Ngô Quyền, Ngũ Hùng, Phạm Kha, Tân Trào, Thanh Giang, Thanh Tùng, Tiền Phong, Tứ Cường.

Tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Tứ Kỳ và các xã An Thành, Bình Lãng, Cộng Lạc, Đại Đồng, Đại Hợp, Dân Chủ, Đông Kỳ, Hà Kỳ, Hà Thanh, Hưng Đạo, Kỳ Sơn, Minh Đức, Ngọc Kỳ, Ngọc Sơn, Nguyên Giáp, Phượng Kỳ, Quang Khải, Quảng Nghiệp, Quang Phục, Quang Trung, Tái Sơn, Tân Kỳ, Tây Kỳ, Tiên Động, Tứ Xuyên, Văn Tố.

Tại tỉnh Hưng Yên chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thành phố Hưng Yên, các huyện Ân Thi, Khoái Châu, Kim Động, Mỹ Hào, Phù Cừ, Tiên Lữ, Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ.

Tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các phường An Tảo, Hiến Nam, Hồng Châu, Lam Sơn, Lê Lợi, Minh Khai, Quang Trung và các xã Bảo Khê, Hoàng Hanh, Hồng Nam, Hùng Cường, Liên Phương, Phú Cường, Phương Chiểu, Quảng Châu, Tân Hưng, Trung Nghĩa

Tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Ân Thi và các xã Bắc Sơn, Bãi Sậy, Cẩm Ninh, Đa Lộc, Đặng Lễ, Đào Dương, Hạ Lễ, Hồ Tùng Mậu, Hoàng Hoa Thám, Hồng Quang, Hồng Vân, Nguyễn Trãi, Phù Ủng, Quảng Lãng, Quang Vinh, Tân Phúc, Tiền Phong, Vân Du, Văn Nhuệ, Xuân Trúc.

Tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Khoái Châu và các xã An Vĩ, Bình Kiều, Bình Minh, Chí Tân, Dạ Trạch, Dân Tiến, Đại Hưng, Đại Tập, Đông Kết, Đông Ninh, Đông Tảo, Đồng Tiến, Hàm Tử, Hồng Tiến, Liên Khê, Nhuế Dương, Ông Đình, Phùng Hưng, Tân Châu, Tân Dân, Thành Công, Thuần Hưng, Tứ Dân, Việt Hòa.

Tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các xã Lương Bằng, Chính Nghĩa, Đồng Thanh, Đức Hợp, Hiệp Cường, Hùng An, Mai Động, Nghĩa Dân, Ngọc Thanh, Nhân La, Phạm Ngũ Lão, Phú Thịnh, Song Mai, Thọ Vinh, Toàn Thắng, Vĩnh Xá, Vũ Xá.

Tại huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các phường Bần Yên Nhân, Dị Sử, Nhân Hòa, Phùng Chí Kiên, Bạch Sam, Minh Đức, Phan Đình Phùng và các xã Cấm Xá, Dương Quang, Hòa Phong, Hưng Long, Ngọc Lâm, Xuân Dục.

Tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Trần Cao và các xã Đình Cao, Đoàn Đào, Minh Hoàng, Minh Tân, Minh Tiến, Nguyên Hòa, Nhật Quang, Phan Sào Nam, Quang Hưng, Tam Đa, Tiên Tiến,Tống Phan, Tống Trân.

Tại huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Vương và các xã An Viên, Cương Chính, Dị Chế, Đức Thắng, Hải Triều, Hưng Đạo, Lệ Xá, Minh Phương, Ngô Quyền, Nhật Tân, Thiện Phiến, Thủ Sỹ, Thụy Lôi, Trung Dũng.

Tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Văn Giang và các xã Cửu Cao, Liên Nghĩa, Long Hưng, Mễ Sở, Nghĩa Trụ, Phụng Công, Tân Tiến, Thắng Lợi, Vĩnh Khúc, Xuân Quan. 

Tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Như Quỳnh và các xã Chỉ Đạo, Đại Đồng, Đình Dù, Lạc Đạo, Lạc Hồng, Lương Tài, Minh Hải, Tân Quang, Trưng Trắc, Việt Hưng.

Tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Yên Mỹ và các xã Đồng Than, Giai Phạm, Hoàn Long, Liêu Xá, Lý Thường Kiệt, Minh Châu, Nghĩa Hiệp, Ngọc Long, Tân Lập, Tân Việt, Thanh Long, Trung Hòa, Trung Hưng, Việt Cường, Yên Hòa, Yên Phú.

Tại tỉnh Lạng Sơn chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thành phố Lạng Sơn và các huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Đình Lập, Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quang.

Tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các phường Chi Lăng, Đông Kinh, Hoàng Văn Thụ, Tam Thanh, Vĩnh Trại và các xã Hoàng Đồng, Mai Pha, Quảng Lạc.

Tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Bắc Sơn và các xã Bắc Sơn, Chiến Thắng, Chiêu Vũ, Đồng Ý, Hưng Vũ, Hữu Vĩnh, Long Đống, Nhất Hòa, Nhất Tiến, Quỳnh Sơn, Tân Hương, Tân Lập, Tân Thành, Tân Tri, Trấn Yên, Vạn Thủy, Vũ Lăng, Vũ Lễ, Vũ Sơn.

Tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Bình Gia và các xã Bình La, Hòa Bình, Hoa Thám, Hoàng Văn Thụ, Hồng Phong, Hồng Thái, Hưng Đạo, Minh Khai, Mông An, Quang Trung, Quý Hòa, Tân Hòa, Tân Văn, Thiện Hòa, Thiện Long, Thiện Thuật, Tô Hiệu, Vĩnh Yên, Yên Lỗ.

Tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Cao Lộc, thị trấn Đồng Đăng và các xã Bảo Lâm, Bình Trung, Cao Lâu, Công Sơn, Gia Cát, Hải Yến, Hòa Cư, Hồng Phong, Hợp Thành, Lộc Yên, Mẫu Sơn, Phú Xá, Song Giáp, Tân Liên, Tân Thành, Thạch Đạn, Thanh Lòa, Thụy Hùng, Xuất Lễ, Xuân Long, Yên Trạch.

Tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Đồng Mỏ, thị trấn Chi Lăng và các xã Bắc Thủy, Bằng Hữu, Bằng Mạc, Chi Lăng, Chiến Thắng, Gia Lộc, Hòa Bình, Hữu Kiên, Lâm Sơn, Liên Sơn, Mai Sao, Nhân Lý, Quan Sơn, Quang Lang, Thượng Cường, Vân An, Vạn Linh, Vân Thủy, Y Tịch.

Tại huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Đình Lập, thị trấn Nông Trường Thái Bình và các xã Bắc Lãng, Bắc Xa, Bính Xá, Châu Sơn, Cường Lợi, Đình Lập, Đồng Thắng, Kiên Mộc, Lâm Ca, Thái Bình.

Tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Hữu Lũng và các xã Cai Kinh, Đồng Tân, Đô Lương, Đồng Tiến, Hòa Thắng, Hồ Sơn, Hòa Bình, Hòa Sơn, Hòa Lạc, Hữu Liên, Nhật Tiến, Minh Tiến, Minh Hòa, Minh Sơn, Quyết Thắng, Sơn Hà, Tân Lập, Tân Thành, Thanh Sơn, Thiện Kỵ, Vân Nham, Yên Bình, Yên Sơn, Yên Thịnh, Yên Vượng.

Tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Lộc Bình, thị trấn Na Dương và các xã Ái Quốc, Bằng Khánh, Đồng Bục, Đông Quan, Hiệp Hạ, Hữu Khánh, Hữu Lân, Khuất Xá, Lợi Bác, Lục Thôn, Mẫu Sơn, Minh Phát, Nam Quan, Như Khuê, Nhượng Bạn, Quan Bản, Sàn Viên, Tam Gia, Tĩnh Bắc, Tú Đoạn, Tú Mịch, Vân Mộng, Xuân Dương, Xuân Lễ, Xuân Mãn, Xuân Tình, Yên Khoái.

Tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Thất Khê và các xã Bắc Ái, Cao Minh, Chi Lăng, Chí Minh, Đại Đồng, Đào Viên, Đề Thám, Đoàn Kết, Đội Cấn, Hùng Sơn, Hùng Việt, Kháng chiến, Khánh Long, Kim Đồng, Quốc Khánh, Quốc Việt, Tân Minh, Tân Tiến, Tân Yên, Tri Phương, Trung Thành, Vĩnh Tiến.

Tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Na Sầm và các xã An Hùng, Bắc La, Gia Miễn, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Việt, Hội Hoan, Hồng Thái, Nam La, Nhạc Kỳ, Tân Lang, Tân Mỹ, Tân Tác, Tân Thanh, Tân Việt, Thành Hòa, Thanh Long, Thụy Hùng, Trùng Khánh, Trùng Quán. 

Tại huyện Văn Quang, tỉnh Lạng Sơn chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Văn Quan và các xã Bình Phúc, Chu Túc, Đại An, Đồng Giáp, Hòa Bình, Hữu Lễ, Khánh Khê, Lương Năng, Phú Mỹ, Song Giang, Tân Đoàn, Trấn Ninh, Tràng Các, Tràng Phái, Tràng Sơn, Tri Lễ, Tú Xuyên, Văn An, Vân Mộng, Việt Yên, Vĩnh Lại, Xuân Mai, Yên Phúc.

Tại tỉnh Ninh Bình chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp và các huyện Gia Viễn, Hoa Lư, Kim Sơn, Nho Quan, Yên Khánh, Yên Mô.

Tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các phường Bích Đào, Đông Thành, Nam Bình, Nam Thành, Ninh Khánh, Ninh Phong, Ninh Sơn, Phúc Thành, Tân Thành, Thanh Bình, Vân Giang và các xã Ninh Nhất, Ninh Phúc, Ninh Tiến.

Tại thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các phường Bắc Sơn, Nam Sơn, Tân Bình, Tây Sơn, Trung Sơn, Yên Bình và các xã Đông Sơn, Quang Sơn, Yên Sơn.

Tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Me và các xã Gia Hòa, Gia Hưng, Gia Lạc, Gia Lập, Gia Minh, Gia Phong, Gia Phú, Gia Phương, Gia Sinh, Gia Tân, Gia Thắng, Gia Thanh, Gia Thịnh, Gia Tiến, Gia Trấn, Gia Trung, Gia Xuân, Gia Vân, Gia Vượng, Liên Sơn.

Tại huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Thiên Tôn và các xã Ninh An, Ninh Giang, Ninh Hải, Ninh Hòa, Ninh Khang, Ninh Mỹ, Ninh Thắng, Ninh Vân, Ninh Xuân, Trường Yên.

Tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Phát Diệm, thị trấn Bình Minh và các xã Ân Hòa, Chất Bình, Chính Tâm, Định Hóa, Đồng Hướng, Hồi Ninh, Hùng Tiến, Kim Chính, Kim Định, Lai Thành, Lưu Phương, Như Hòa, Quang Thiện, Tân Thành, Thượng Kiệm, Xuân Thiện, Yên Lộc, Yên Mật, Cồn Thoi, Kim Đông, Kim Hải, Kim Mỹ, Kim Tân, Kim Trung, Văn Hải.

Tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Nho Quan và các xã Cúc Phương, Đồng Phong, Đức Long, Gia Lâm, Gia Sơn, Gia Thủy, Gia Tường, Kỳ Phú, Lạc Vân, Lạng Phong, Phú Lộc, Phú Long, Phú Sơn, Quảng Lạc, Quỳnh Lưu, Sơn Hà, Sơn Lai, Sơn Thành, Thạch Bình, Thanh Lạc, Thượng Hòa, Văn Phong, Văn Phú, Văn Phương, Xích Thổ, Yên Quang.

Tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Yên Ninh  và các xã Khánh An, Khánh Công, Khánh Cư, Khánh Cường, Khánh Hải, Khánh Hòa, Khánh Hội, Khánh Hồng, Khánh Lợi, Khánh Mậu, Khánh Nhạc, Khánh Phú, Khánh Thành, Khánh Thiện, Khánh Thủy, Khánh Tiên, Khánh Trung, Khánh Vân.

Tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Yên Thịnh và các xã Khánh Dương, Khánh Thịnh, Khánh Thượng, Mai Sơn, Yên Đồng, Yên Hòa, Yên Hưng, Yên Lâm, Yên Mạc, Yên Mỹ, Yên Nhân, Yên Phong, Yên Thái, Yên Thắng, Yên Thành, Yên Từ.

Tại tỉnh Phú Thọ chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ và các huyện Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Lâm Thao, Phù Ninh, Tâm Nông, Tân Sơn, Thanh Ba, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập.

Tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các phường Bạch Hạc, Bến Gót, Dữu Lâu, Gia Cẩm, Minh Nông, Minh Phương, Nông Trang, Tân Dân, Thanh Miếu, Thọ Sơn, Tiên Cát, Vân Cơ, Vân Phú và các xã Chu Hóa, Hùng Lô, Hy Cương, Kim Đức, Phượng Lâu, Sông Lô, Tân Đức, Thanh Đình, Thụy Vân, Trưng Vương.

Tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các phường Âu Cơ, Hùng Vương, Phong Châu, Thanh Vinh, Trường Thịnh và các xã Hà Lộc, Hà Thạch, Phú Hộ, Thanh Minh, Văn Lung.

Tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Sông Thao và các xã Cấp Dẫn, Cát Trù, Chương Xá, Điêu Lương, Đồng Cam, Đồng Lương, Hiền Đa, Hương Lung, Ngô Xá, Phú Khê, Phú Lạc, Phùng Xá, Phượng Vĩ, Phương Xá, Sai Nga, Sơn Nga, Sơn Tình, Tạ Xá, Tam Sơn, Thanh Nga, Thụy Liễu, Tiên Lương, Tình Cương, Tùng Khê, Tuy Lộc, Văn Bán, Văn Khúc, Xương Thịnh, Yên Dưỡng, Yên Tập.

Tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Đoan Hùng và các xã Bằng Doãn, Bằng Luân, Ca Đình, Chân Mộng, Chí Đám, Đại Nghĩa, Đông Khê, Hùng Long, Hùng Quan, Hữu Đô, Minh Lương, Minh Phú, Minh Tiến, Nghinh Xuyên, Ngọc Quan, Phong Phú, Phú Thứ, Phúc Lai, Phương Trung, Quế Lâm, Sóc Đăng, Tây Cốc, Tiêu Sơn, Vân Đồn, Vân Du, Vụ Quang, Yên Kiện.

Tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Hạ Hòa và các xã Ấm Hạ, Bằng Giã, Cáo Điền, Chính Công, Chuế Lưu, Đại Phạm, Đan Hà, Đan Thượng, Động Lâm, Gia Điền, Hà Lương, Hậu Bổng, Hiền Lương, Hương Xạ, Lâm Lợi, Lang Sơn, Lệnh Khanh, Liên Phương, Mai Tùng, Minh Côi, Minh Hạc, Phụ Khánh, Phương Viên, Quân Khê, Văn Lang, Vĩnh Chân, Vô Tranh, Vụ Cầu, Xuân Áng, Y Sơn, Yên Kỳ, Yên Luật.

Tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Lâm Thao, thị trấn Hùng Sơn và các xã Bản Nguyên, Cao Xá, Hợp Hải, Kinh Kệ, Sơn Dương, Sơn Vi, Thạch Sơn, Tiên Kiên, Tứ Xã, Vĩnh Lại, Xuân Huy, Xuân Lũng.

Tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Phong Châu và các xã An Đạo, Bảo Thanh, Bình Bộ, Gia Thanh, Hạ Giáp, Lệ Mỹ, Liên Hoa, Phú Lộc, Phú Mỹ, Phú Nham, Phù Ninh, Tiên Du, Trạm Thản, Tiên Phú, Trị Quận, Trung Giáp, Tử Đà, Vĩnh Phú.

Tại huyện Tâm Nông, tỉnh Phú Thọ chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Hưng Hóa và các xã Cổ Tiết, Dậu Dương, Dị Nậu, Hiền Quan, Hồng Đà, Hùng Đô, Hương Nha, Hương Nộn, Phương Thịnh, Quang Húc, Tam Cường, Tề Lễ, Thanh Uyên, Thọ Văn, Thượng Nông, Tứ Mỹ, Văn Lương, Vực Trường, Xuân Quang.

Tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các xã Đồng Sơn, Kiệt Sơn, Kim Thượng, Lai Đồng, Long Cốc, Minh Đài, Mỹ Thuận, Tam Thanh, Tân Phú, Tân Sơn, Thạch Kiệt, Thu Cúc, Thu Ngạc, Văn Luông, Vinh Tiền, Xuân Đài, Xuân Sơn.

Tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Thanh Ba và các xã Chí Tiên, Đại An, Đỗ Sơn, Đỗ Xuyên, Đông Lĩnh, Đông Thành, Đồng Xuân, Hanh Cù, Hoàng Cương, Lương Lỗ, Khải Xuân, Mạn Lạn, Năng Yên, Ninh Dân, Phương Lĩnh, Quảng Nạp, Sơn Cương, Thanh Vân, Thanh Hà, Thái Ninh, Thanh Xá, Vân Lĩnh, Võ Lao, Yên Khê, Yên Nội, Vũ Yển.

Tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Thanh Sơn và các xã Cự Đồng, Cự Thắng, Địch Quả, Đông Cửu, Giáp Lai, Hương Cần, Khả Cửu, Lương Nha, Sơn Hùng, Tân Lập, Tân Minh, Tất Thắng, Thạch Khoán, Thắng Sơn, Thục Luyện, Thượng Cửu, Tinh Nhuệ, Văn Miếu, Võ Miếu, Yên Lãng, Yên Lương, Yên Sơn.

Tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Thanh Thủy và các xã Bảo Yên, Đào Xá, Đoan Hạ, Đồng Luận, Hoàng Xá, Phượng Mao, Sơn Thủy, Tân Phương, Thạch Đồng, Trung Nghĩa, Trung Thịnh, Tu Vũ, Xuân Lộc, Yến Mao.

Tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Yên Lập và các xã Đồng Lạc, Đồng Thịnh, Hưng Long, Lương Sơn, Minh Hòa, Mỹ Lung, Mỹ Lương, Nga Hoàng, Ngọc Đồng, Ngọc Lập, Phúc Khánh, Thượng Long, Trung Sơn, Xuân An, Xuân Thủy, Xuân Viên.

Tại tỉnh Thái Nguyên chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên và các huyện Đại Từ, Định Hóa, Đồng Hỷ, Phú Bình, Phú Lương, Võ Nhai.

Tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các phường Cam Giá, Đồng Quang, Gia Sàng, Hương Sơn, Quán Triều, Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Phú Xá, Quang Vinh, Tân Lập, Tân Long, Tân Thành, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Tích Lương, Trung Thành, Trưng Vương, Túc Duyên và các xã Cao Ngạn, Đồng Bẩm, Phúc Hà, Phúc Trìu, Phúc Xuân, Quyết Thắng, Tân Cương, Thịnh Đức. 

Tại thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các phường Bách Quang, Cải Đan, Lương Châu, Lương Sơn, Mỏ Chè, Phố Cò, Thắng Lợi và các xã Bá Xuyên, Bình Sơn, Tân Quang, Vinh Sơn.

Tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các phường Ba Hàng, Bãi Bông, Bắc Sơn, Đồng Tiến và các xã Đắc Sơn, Đông Cao, Hồng Tiến, Minh Đức, Nam Tiến, Phúc Thuận, Phúc Tân, Tân Hương, Tân Phú, Thành Công, Thuận Thành, Tiên Phong, Trung Thành, Vạn Phái.

Tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Hùng Sơn, thị trấn Quân Chu và các xã An Khánh, Bản Ngoại, Bình Thuận, Cát Nê, Cù Vân, Đức Lương, Hà Thượng, Hoàng Nông, Khôi Kỳ, Ký Phú, La Bằng, Lục Ba, Minh Tiến, Mỹ Yên, Na Mao, Phú Cường, Phú Lạc, Phú Thịnh, Phú Xuyên, Phúc Lương, Phục Linh, Quân Chu, Tân Linh, Tân Thái, Tiên Hội, Vạn Thọ, Văn Yên, Yên Lãng.

Tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Chợ Chu và các xã Bảo Cường, Bảo Linh, Bình Thành, Bình Yên, Bộc Nhiêu, Điềm Mặc, Định Biên, Đồng Thịnh, Kim Phượng, Kim Sơn, Lam Vỹ, Linh Thông, Phú Đình, Phú Tiến, Phúc Chu, Phượng Tiến, Quy Kỳ, Sơn Phú, Tân Dương, Tân Thịnh, Thanh Định, Trung Hội, Trung Lương.

Tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Chùa Hang, thị trấn Trại Cau, thị trấn Sông Cầu và các xã Cây Thị, Hóa Thượng, Hóa Trung, Hòa Bình, Hợp Tiến, Huống Thượng, Khe Mo, Linh Sơn, Minh Lập, Nam Hòa, Quang Sơn, Tân Lợi, Tân Long, Văn Hán, Văn Lăng.

Tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Hương Sơn và các xã Bàn Đạt, Bảo Lý, Dương Thành, Đào Xá, Điềm Thụy, Đồng Liên, Hà Châu, Kha Sơn, Lương Phú, Nga My, Nhã Lộng, Tân Đức, Tân Hòa, Tân Khánh, Tân Kim, Tân Thành, Thanh Ninh, Thượng Đình, Úc Kỳ, Xuân Phương.

Tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Đu, thị trấn Giang Tiên và các xã Cổ Lũng, Động Đạt, Hợp Thành, Ôn Lương, Phấn Mễ, Phú Đô, Phủ Lý, Sơn Cẩm, Tức Tranh, Vô Tranh, Yên Đổ, Yên Lạc, Yên Ninh, Yên Trạch.

Tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Đình Cả và các xã Bình Long, Cúc Đường, Dân Tiến, La Hiên, Lâu Thượng, Liên Minh, Nghinh Tường, Phú Thượng, Phương Giao, Sảng Mộc, Thần Sa, Thượng Nung, Tràng Xá, Vũ Chấn.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên và các huyện Bình Xuyên, Lập Thạch, Sông Lô, Tam Đảo, Tam Dương, Vĩnh Tường, Yên Lạc.

Tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các phường Đống Đa, Đồng Tâm, Hội Hợp, Khai Quang, Liên Bảo, Ngô Quyền, Tích Sơn và các xã Định Trung, Thanh Trù.

Tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở các phường Đồng Xuân, Hùng Vương, Phúc Thắng, Trưng Nhị, Trưng Trắc, Xuân Hòa và các xã Cao Minh, Nam Viêm, Ngọc Thanh, Tiền Châu.

Tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Hương Canh, thị trấn Gia Khánh, thị trấn Thanh Lãng và các xã Bá Hiến, Đạo Đức, Hương Sơn, Phú Xuân, Quất Lưu, Sơn Lôi, Tam Hợp, Tân Phong, Thiện Kế, Trung Mỹ.

Tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Lập Thạch, thị trấn Hoa Sơn và các xã Bắc Bình, Bàn Giản, Đình Chu, Đồng Ích, Hợp Lý, Liên Hòa, Liễn Sơn, Ngọc Mỹ, Quang Sơn, Sơn Đông, Thái Hòa, Tiên Lữ, Triệu Đề, Tử Du, Văn Quán, Vân Trục, Xuân Hòa, Xuân Lôi.

Tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Tam Sơn và các xã Bạch Lưu, Cao Phong, Đôn Nhân, Đồng Quế, Đồng Thịnh, Đức Bác, Hải Lựu, Lãng Công, Nhân Đạo, Nhạo Sơn, Như Thụy, Phương Khoan, Quang Yên, Tân Lập, Tứ Yên, Yên Thạch.

Tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Tam Đảo và các xã Bồ Lý, Đại Đình, Đạo Trù, Hồ Sơn, Hợp Châu, Minh Quang, Tam Quan, Yên Dương.

Tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Hòa Hợp và các xã An Hòa, Đạo Tú, Đồng Tĩnh, Duy Phiên, Hoàng Đan, Hoàng Hoa, Hoàng Lâu, Hợp Thịnh, Hướng Đạo, Kim Long, Thanh Vân, Vân Hội.

Tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Vĩnh Tường, thị trấn Thố Tang, thị trấn Tứ Trưng và các xã An Tường, Bình Dương, Bồ Sao, Cao Đại, Chấn Hưng, Đại Đồng, Kim Xá, Lũng Hòa, Lý Nhân, Nghĩa Hưng, Ngũ Kiên, Phú Đa, Phú Thịnh, Tam Phúc, Tân Cương, Tân Tiến, Thượng Trưng, Tuân Chính, Vân Xuân, Việt Xuân, Vĩnh Ninh, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thịnh, Vũ Di, Yên Bình, Yên Lập.

Tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc chúng tôi bán xe bánh mì chả cá ở thị trấn Yên Lạc và các xã Bình Định, Đại Tự, Đồng Cương, Đồng Văn, Hồng Châu, Hồng Phương, Liên Châu, Nguyệt Đức, Tam Hồng, Tề Lỗ, Trung Hà, Trung Kiên, Trung Nguyên, Văn Tiến, Yên Đồng, Yên Phương.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÃY ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN CỦA BẠN

(Vui lòng nhập đẩy đủ tên và email của bạn trước khi gửi bình luận)


*